Takimi i “Bashki të forta 2020”
Bashki të forta 2020!
Detyra, Eksperienca të reja dhe Mësime.
Prefekti i Qarkut Gjirokastër z. Odise KOTE me drejtues të Bashkive të Qarkut Gjirokastër në eventin online.
Aktiviteti organizuar online nga Ministria e Brendshme dhe Ambasada Zviceriane në Shqipëri.
Qeverisje e mirë vendore, sensibilizim i komunitetit, menazhim krijues dhe bashkëpunim ndëraktiv me faktorët e shoqërisë civile e qytetarët.
Çmime dhe vlerësime për punën e Këshillave Bashkiake dhe Administratës Publike.