Takimi i shtabit të Emergjencave Civile
Prefekti i Qarkut Gjirokastër Odise Kote në takimin me shtabin e Emergjencave Civile dhe drejtuesit vendorë.
Masa konkrete në buxhetin e vitit 2021 për ndërgjegjësim, monitorim dhe planifikim të minimizimit e përballimit të risqeve nga fatkeqësitë natyrore.
Ngritja e infrastrukturës së domosdoshme, dokumentacioni përkatës dhe Planet operative të gadishmërisë në parashikim të situatave të mundshme e përballimin e tyre.
Krijimi i rezervave të duhura dhe përcaktimi i Plan – Masave konkrete për bashkëpunimin dhe bashkëveprimin me të gjithë faktorët në Njësitë Vendore dhe në Qark.