V.O. Zyrat e Gjendjes Civile në Gjirokastër, Tepelenë dhe Përmet kryejnë shërbimet e tyre si funksione të deleguara pranë institucionit të Prefektit të Qarkut, në varësi të drejtpërdrejtë nga Prefekti i Qarkut.