Policimi në Komunitet
Policimi në Komunitet, nis me edukimin e fëmijēve prej klasës së parē e deri sa bëhen qytetarë të devotshëm të Bashkimit Europian.
Prefekti i Qarkut Gjirokastër z. Odise Kote në aktivitetet përmbyllëse të projektit Policimi në Komunitet për vitin arsimor 2021 – 2022 vlerësoi punën dhe bashkëpunimin e shkëlqyer të DVPSH, ZVA -sê, Bashkisë Gjirokastër nê procesin e edukimit gjithëpërfshirës në të gjithë ciklin e arsimit parauniversitar dhe dhënien e shembujve konkretë, edukativē nē parandalimin e rasteve të dhunës, drogës, bullizmit, si dhe respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor dhe etikës e kulturës qytetare në shkollë, rrugë, qendër banimi.
Mesazhet mbresëlënëse të nxënësve të shkollave – Apel për çdo qytetar të Qarkut Gjirokastër.
Edukim, Edukim, Edukim – për jetën dhe shëndetin tonë publik!