KËSHILLIMI KOMBËTAR
Çdo shtëpi shqiptare do ta marrë pyetësorin e Këshillimit Kombëtar përmes postës. Pyetësori mund të plotësohet dhe të ridërgohet pa asnjë shpenzim. Anëtarët e tjerë të familjes mund ta japin opinionin e tyre përmes faqes www.keshillimikombetar.al.
Të gjithë do të mund të përdorin edhe pikat e Këshillimit Kombëtar që do të hapen në çdo bashki. #KëshillimiKombëtar🇦🇱