“Karvanet e Polifonisë” të Qarkut Gjirokastër në Filat të Greqisë
“Karvanet e Polifonisë” të Qarkut Gjirokastër – në Filat të Greqisë.
Grupet polifonike të Qarkut Gjirokastër ishin “mysafire” në disa koncerte artistike në zonën e Filatit në Greqi.
Koncertet u organizuan në kuadër të projektit Polyphonia, projekte IPA të Bashkimit Europian ku partnerë janë Prefekti i qarkut Gjirokaster, Shoqata e bashkive te Epirit Janine, Qendra UET,
Drejtoria e Trashegimise Kulturore Vlorë dhe Bashkia Dropull.
Koncertet e grupeve të Qarkut Gjirokastër u ndoqën nga banorë të zonës së Filatit, deputetē e drejtues të pushtetit vendor.
Integrim dhe vlera qytetërimi përmes njohjes e vlerësimit të kulturës të dy popujve tanë!