Dita Ndërkombëtare e Zvogëlimit të Riskut ndaj Fatkeqësive
Në kuadër të 13 Tetorit “Dita Ndërkombëtare e Zvogëlimit të Riskut ndaj Fatkeqësive” në Gjirokastër u organizua një aktivitet sensibilizues me vullnetarë, nxënës të shkollave 9 vjeçare, qytetarë etj. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me ZVA Gjirokastër, Perfaqësues nga AKMC, Struktura Operaconale nga Mbrojtja Civile e Bashkisë Gjirokastër MZSh, Policia Bashkiake, Policia e Shtetit si dhe Kryqi i Kuq. Ky aktivitet u zhvilluan në formë bashkëbisedimi, ku përfaqësuesja e AKMC, përgjegjësi Emergjencave civile të prefekturës dhe Institucioneve të tjera ju përgjigjën pyetjeve e interesimit të publikut.
Të gjithë bashkē për një qëllim: E shenjtë Jeta dhe Mirëqënia e qytetarit!