Sëbashku në zgjidhjen e problematikave dhe krijimin e prespektivave të zhvillimit
Prefekti i qarkut z.Odise KOTE zhvilloi njê bashkëbisedm informues dhe kordinues me kryetarin e bashkisë Dropull Dhimitër Toli dhe stafin e tij mbi problematikat, idetë dhe rrugët e zgjidhjes se tyre. Problemet e investimeve të çdo ministrie të Qeverisë Rama në territor, të mardhënieve ndërkufitare, zhvillimi i projekteve infrastrukturore, të ekonomisë lokale, të turizmit e kulturës, si dhe projektet e përbashkëta ishin nê fokus të bashkëbisedimit.
Punojmë sëbashku si një Ekip në shërbim të Qytetarëve!