Analiza Vjetore ISHSH Gjirokastër
Në shërbim të qytetarit për një jetë më të mirë!
ISHSH rajonale Gjirokastër 2020 – histori suksesi në mbrojtje të interesit publik.
Prefekti i Qarkut Gjirokastër z. Odise Kote në analizën vjetore të ISHSH rajonale Gjirokastër ka kërkuar :
– Ligji Bibla e veprimit të inspektorëve të ISHSH rajonale.
– Veprimi ligjor – garanci për pastërti profesionale.
– ISHSH rajonale dhe inspektorët në terren – Fytyra e shtetit.
– Etikë dhe komunikim qytetar në mardhëniet me publikun.
– Zero Arrogancë, Qytetari dhe transparencë.
– Edukim ligjor të komunitetit, në media e rrjetet sociale.
– B/punim me komunitetin në interes të zbatimit sa më të drejtë të ligjit.
– Gjeografi të kontrolleve dhe raport të drejtë të tyre.
– Kualifikim i vijueshëm professional e shkencor.
– Përditësim të njohurive.
– Rritje të Performancës individuale e Institucionale.