Koordinator për të drejtën e informimit

 

 

 

Znj. Bejre Kurra

Sektori i Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara

 

e-mail: belakurra@hotmail.com

Tel: ++35584263434