Takim me drejtues të ndërmarjeve e institucioneve në Përmet e Këlcyrë
Prefekti i Qarkut Gjirokastër z. Odise Kote në takimin me drejtues të Ndërmarjeve e Institucioneve në Përmet e Këlcyrë ka kërkuar vëmëndje, transparencë dhe përgjegjësi institucionale në zgjidhjen brenda afatit të problemeve të qytetarëve.
Respektim të ligjit dhe bashkëpunim krijues për realizimin e detyrave të ditës dhe objektivave.
Raportim ditor për zbatimin e detyrimeve Institucionale dhe llogaridhënie për çdo rast të mosrealizimeve dhe të ankesave të qytetarëve.
Korrektësi dhe vëmëndje në dëgjimin e çdo ankese tē qytetarëve dhe gjetjen e zgjidhjeve optimale e në kohën më të shkurtër, në bashkëpunim me qeverisjen vendore e qëndrore.