Koordinator për të drejtën e informimit

 

 

 

Z. Pëllumb Feneri

Sektori Juridik

 

e-mail:  pellumb.feneri@hotmail.com

Tel: ++35584263434