Koordinator për të drejtën e informimit

 

 

 

Znj. Silvana Shehu

Sektori Juridik

 

e-mail:  s_kekezi@hotmail.com

Tel: ++35584263434